• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2020

Geschreven op

De ALV van de VKKNB vindt plaats op dinsdag 6 oktober bij De Hof van Gilze (Steenakkerplein 2 te Gilze). De ontvangst is vanaf 19:00 uur en de vergadering start om 19:30 uur. Helaas had gastspreker Wim Daniëls een dubbele boeking deze avond. Hij spreekt tijdens de volgende ALV op 16 maart 2021. Wij hebben Pierre Bos, burgemeester van gemeente Boekel, bereid gevonden om op deze avond te komen ve...

Lees meer »

Doortrappen in Brabant

Geschreven op

Samen zorgen dat Brabantse ouderen veilig kunnen 'doortrappen'. Ouderen fietsen graag, het is een goede manier om in beweging te blijven en het biedt ontspanning. Oudere fietsers blijven langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. We zien dat het aantal ongevallen van ouderen met (elektrische) fietsen toeneemt.

Lees meer »

Doe mee met Tour de Brabant 2020

Geschreven op

Praat mee over de omgevingsverordening De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Een jaar extra tijd dus om nog beter voorbereid aan de start te staan! Die tijd kan goed benut worden. Bijvoorbeeld door op meerdere momenten en manieren met elkaar in gesprek te gaan over de Brabantse Omgevingsverordening.

Lees meer »

Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

Geschreven op

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland.

Lees meer »

'Leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor Land van Cuijk verder vergroten'

Geschreven op

Fijn wonen en werken in dorpen en het buitengebied. Vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking. Nieuwe bestemmingen voor lege stallen. Minder leegstand in winkelcentra. Meer groei- en ontwikkelmogelijkheden voor de banen van nu en de toekomst. Dit zijn een paar voorbeelden die mogelijk worden gemaakt door de Regio Deal Noordoost-Brabant.

Lees meer »

Vacature: Algemeen bestuurslid

Geschreven op

De kracht van de samenleving zit in de kleine kernen. Niet de overheid, maar inwoners bepalen de agenda en zo moet het ook. Want wie weet er nu beter wat belangrijk is voor de ontwikkeling van een dorp dan de eigen inwoners? De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) helpt hen daarbij. We zijn een actieve vereniging voor ondersteuning en belangenbehartiging van dorpen, buurtschappen en i...

Lees meer »

Ruim tweederde van de reizigers in Brabant positief of neutraal over dienstregeling per december 2019

Geschreven op

Reizigersoverleg Brabant heeft een onderzoek gedaan naar de beleving van reizigers van de al dan niet voor hen gewijzigde dienstregeling. Hieronder leest u de conclusies van het onderzoek. ___ Ongeveer 68% van de reizigers in Brabant is positief of neutraal over de al dan niet voor hen gewijzigde dienstregeling per december 2019.

Lees meer »

Vanaf 12 juni financiële tegemoetkoming voor dorps- en buurthuizen

Geschreven op

Eindelijk kwam het verlossende telefoontje. Het ging niet zonder slag of stoot (zacht uitgedrukt), maar dankzij de inzet van velen heeft het kabinet alsnog besloten om buurt- en dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties definitief toe te laten tot de TOGS-regeling. Vanaf 12 juni zijn de SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 toegelaten tot de TOGS.

Lees meer »

Artikel VKKNB in ONS magazine KBO-Brabant

Geschreven op

Kijk voor het interview met onze voorzitter Evert van Schoonhoven op blz. 36 t/m 39.

Lees meer »

Kickoff Universiteit van Wageningen in Altena

Geschreven op

Bijgaand een filmpje met betrekking tot de kickoff in Altena van de Universiteit van Wageningen. De VKKNB is hier opdrachtgever van. We verwachten als uitkomst een 'prikkelende visie' richting de toekomst van gemeente Altena. Kijkt u even mee?

Lees meer »

Webdesign: De Geus Internet