• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Actueel

Aanmelding Dorpsvernieuwingsprijs 2021 van start!

Wie wordt de opvolger van Esbeek (Noord-Brabant), Wellerlooi (Limburg), Ansen (Drenthe) en Den Andel (Groningen); de winnaars van de Dorpsvernieuwi...

Lees meer »

Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld.

Lees meer »

Subsidie Flexwoningen Noord-Brabant

Bron: Provincie Noord-Brabant Foto: Go Tiny Live Free Woningbouwcoöperaties en particuliere initiatiefnemers voor kleinschalige projecten in Braban...

Lees meer »

Alle berichten »

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Webdesign: De Geus Internet