• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Actueel

28 juni: Werkconferentie regio Zuidoost Brabant "Anders wonen, beter welzijn"

Wij willen u attenderen op onderstaande uitnodiging vanuit Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland. Werkconferentie regio Zuidoost Brabant Anders won...

Lees meer »

7 juni: Symposium Samenwerken met nieuwkomers

Op 7 juni a.s. organiseert het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa, met als lead-partner DKK Gelderland, het symposium Samenwerken met nieuwko...

Lees meer »

Spreek vanuit de leden en vervul een rol binnen het bestuur!

De ervaringen en inspraak vanuit de aangesloten dorpsraden, dorpswijken en coöperaties vinden wij erg belangrijk.

Lees meer »

Alle berichten »

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Webdesign: De Geus Internet