• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Actueel

Een impuls van €187.500 voor zorgzame gemeenschappen

Tussen november 2021 en maart 2022 is er € 187.500 aan subsidie beschikbaar voor burgercollectieven die een waardevolle bijdrage leveren aan welzij...

Lees meer »

Gouden onderscheiding voor Esbeek in Europa

De internationale jury van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs heeft aan Esbeek een "Europäischen Dorferneurungspreis in Gold" toegekend.

Lees meer »

Geslaagde eerste Dag van de Dorpsondersteuner

Afgelopen vrijdag is in Apeldoorn de eerste Dag van de Dorpsondersteuner gehouden. Een zeer geslaagde bijeenkomst waarbij dorpsondersteuners uit al...

Lees meer »

Alle berichten »

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Webdesign: De Geus Internet