• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Actueel

Provincie en Cultuurfonds Noord-Brabant investeren 3 ton in Buurtcultuur

Goed nieuws voor bevlogen burgers die hun buurt levendiger, vitaler of mooier willen maken. De provincie en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen...

Lees meer »

Provinciale regeling collectieve wooninitiatieven en sociale ondernemingen is geopend

Per 10 januari 2023 heeft de provincie subsidies beschikbaar gesteld voor betaalbare en duurzame woningbouwprojecten van collectieve initiatiefneme...

Lees meer »

Speciale uitgave Kleine Kernen Magazine

Begin december is de nieuwe editie van het Kleine Kernen Magazine uitgebracht rondom het thema “herbestemming vrijkomende kerkgebouwen”. Dez

Lees meer »

Alle berichten »

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Webdesign: De Geus Internet