• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Actueel

Symposium duurzaamheid en toekomstbestendigheid van kerkgebouwen

Het Brabants Informatiepunt Vrijkomende Kerkgebouwen (BIVK) organiseert een symposium met als thema duurzaamheid en toekomstbestendigheid van kerkg...

Lees meer »

Meld nu aan voor het SBE Nederlands-Duits Symposium

Local empowerment: Samen succesvol Het samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) organiseert op 31 mei 2022 een grensoverschrijdend symposium...

Lees meer »

Vacature bestuurslid VKKNB

Samen met onze leden, maar ook samen met het bestuur van de VKKNB, werken we met veel plezier en energie aan de leefbaarheid in Noord-Brabant.

Lees meer »

Alle berichten »

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Webdesign: De Geus Internet