• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Actueel

Inventarisatie reizigersbeleving buurtbusalternatief

Daar waar in Brabant geen buurtbussen rijden vanwege het coronavirus, kunnen mensen reizen met de Regiotaxi, Deeltaxi of Taxbus.

Lees meer »

Bijeenkomst Totstandkoming Kerkenvisies

Kerken en kerkelijk erfgoed zijn vaak markante gebouwen in onze Brabantse kernen, die de gemeenschap wil behouden.

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2020

De ALV van de VKKNB vindt plaats op dinsdag 6 oktober bij De Hof van Gilze (Steenakkerplein 2 te Gilze). De ontvangst is vanaf 19:

Lees meer »

Alle berichten »

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Webdesign: De Geus Internet