• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Actueel

Save the date!

Kennis- en inspiratiesessie Leefbaarheid en wonen in kleine kernen - Feiten & Fabels Donderdag 4 april 2024 Onze dorpen leefbaar en vitaal houden,...

Lees meer »

Veel kansen tot regeldrukvermindering voor vrijwilligers

De Dag van de Vrijwilliger is een feest omdat 7,5 miljoen vrijwilligers het verschil maken op tal van onderwerpen.

Lees meer »

Mariënvelde winnaar Dorpsvernieuwingsprijs

In aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning werd het Gelderse dorp Mariënvelde uitgeroepen tot winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2023.

Lees meer »

Alle berichten »

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Webdesign: De Geus Internet