• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Actueel

Aankondiging: PlattelandsParlement 2021

Platteland kiest Positie De LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen), OVKK (Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen) en de provincie Overijs...

Lees meer »

VABIMPULS event: Dynamiek op het Brabantse platteland

Stoppen, gestopt, doorgaan of omschakelen? De keuzes voor de toekomst van leegstaande of actieve agrarische bedrijven hebben grote impact op uw lee...

Lees meer »

Nationale DorpenTop

RegioBank draagt met 475 kantoren bij aan de sociale en economische vitaliteit van dorpen en buurten in heel Nederland.

Lees meer »

Alle berichten »

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Webdesign: De Geus Internet