• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Actueel

Meld nu aan!

Kennis- en inspiratiesessie Leefbaarheid en wonen in kleine kernen - Feiten & Fabels Donderdag 4 april 2024 Onze dorpen leefbaar en vitaal houden,...

Lees meer »

Solidariteitsprojecten

Ken je een groep jongeren tussen de 18 en 30 jaar met goede ideeën om kansen voor henzelf en anderen te creëren? B

Lees meer »

Veel kansen tot regeldrukvermindering voor vrijwilligers

De Dag van de Vrijwilliger is een feest omdat 7,5 miljoen vrijwilligers het verschil maken op tal van onderwerpen.

Lees meer »

Alle berichten »

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Webdesign: De Geus Internet