• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Verslagen bijeenkomsten

Regiobijeenkomsten
Bijeenkomst met dorpsraden
PlattelandsParlement d.d. 23-11-2019
Presentaties Universiteit Wageningen dd 21-06-2019
Themagerichte regionale bijeenkomsten (jan/feb 2018)

(asbest in woongebieden, wonen en klimaatadaptatie, vitale dorpen)

Overige
Webdesign: De Geus Internet