• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Historie

In Brabant zijn ongeveer 200 kleine kernen tot 6.000 inwoners. Samen zijn ze goed voor circa 400.000 inwoners; dat is 16 procent van de Brabantse bevolking.

De VKKNB is opgericht op 14 november 2000.
Eind 2006 zijn 111 dorpsraden lid van de vereniging; in vijf jaar tijd een vervijfvoudiging van het aantal leden. De schatting is dat er in Brabant in ongeveer 105 dorpen met 5.000 of minder inwoners dorpsraden actief zijn. Hoewel er nog steeds kleine dorpen zijn die nog geen belangenbehartigingsorganisatie kennen, komen er we steeds meer tot het inzicht dat de noodzaak daartoe urgent wordt. Nu, in 2020, zijn er 134 dorpsraden lid van de VKKNB.

Oud-voorzitter Wim van Lith: 'We moeten alert blijven'
”Zorg om het dorp, leefbaarheid in het dorp zijn eveneens onderwerpen die al vanaf het begin de aandacht en belangstelling van het bestuur hebben en blijven hebben. Het faciliteren van ideeën die wij voor het verbeteren van die leefbaarheid ontwikkelden, werd mogelijk en kon vaak ook nog financieel gesteund worden door het Combifonds. Bij de totstandkoming van het Combifonds heeft het bestuur overigens meegewerkt en een adviserende invulling kunnen geven.”

Goede dingen zo veel mogelijk behouden
Thema’s als leefbaarheid, wonen, werken en leven op het platteland en de ontwikkelingen die daar in snel tempo plaatsvinden, blijven eveneens bovenaan de agenda van het bestuur staan. Wim van Lith: “Want het is belangrijk dat het platteland leefbaar blijft, wat ook hier staan de ontwikkelingen zeker niet stil. Hoewel de onderwerpen nog vaak dezelfde zijn, zijn er wel verschuivingen. Het is daarbij wel zo dat je de goede dingen zo veel mogelijk dient te behouden en moet in zien te passen in die nieuwe ontwikkelingen. Als voorbeeld noem ik een multifunctioneel centrum. Daarmee kun je diensten bundelen en besparen op de kosten, waardoor een dergelijk centrum makkelijker te behouden is. Daarnaast blijven wij bijzondere aandacht geven aan Brabanders die in hun eigen dorp met ideeën komen en die zelf uitwerken, want dat spreekt de mensen aan.”

Vergrijzing
Volgens Wim van Lith is het van belang om de demografische ontwikkelingen in Brabant goed in de gaten te houden. Want net als in Nederland, verandert ook in de provincie Noord-Brabant de samenstelling van de bevolking. Het aandeel ouderen neemt toe, terwijl het aandeel jongeren afneemt. In Brabant ligt het tempo zelfs hoger dan in Nederland. Is het aandeel ouderen nu nog kleiner en het aandeel jongeren groter, in de toekomst zal dat andersom zijn. “Die vergrijzingsgolf heeft gevolgen voor allerlei voorzieningen, zoals de zorg, ontspanning, winkel en woning. Ook daarop moeten we als bestuur alert blijven.”

Aantrekkelijkheid vormt ook bedreiging
“De aantrekkelijkheid van onze dorpen die in de wereld veel bekijks hebben, is essentieel maar vormt ook een bedreiging. Mensen uit de stad die zich er graag willen vestigen kunnen dat niet alleen maar doen voor de rust en ruimte, maar moeten ook bereid zijn om zich voor die gemeenschap in te zetten door bijvoorbeeld actief aan het verenigingsleven deel te nemen. Al met al, er is nog genoeg werk voor onze vereniging.”

Steun gemeenten
Diverse gemeenten, particulieren en organisaties die de leefbaarheid op het Brabantse platteland een warm hart toedragen, steunen de vereniging als donateur.

Webdesign: De Geus Internet