• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Over ons

Het is de ambitie van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant om de leefbaarheid van Brabant, en de kerngemeenschappen die daar deel van uitmaken, te behouden en te vergroten. Om die ambitie te realiseren bevordert de VKKNB op allerlei manieren de ontwikkeling van bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven.

De insteek hierbij is die ‘van onderop’: het van onderop organiseren en ondersteunen van allerlei bewonersinitiatieven, gericht op het vergroten van de leefbaarheid. ‘Van onderop’, omdat juist daar - bij de bewoners zelf - kennis en kwaliteit zit, die goed benut kan worden om beweging op gang te brengen. De kwesties of thema’s die leven in een bepaalde gemeenschap vormen het vertrekpunt. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, het voorzieningenniveau in de gemeenschap, veiligheid en zorg-naar-behoefte. Het gaat ons om actuele thema’s of leefbaarheidsvraagstukken bij de kop te pakken, concreet te maken en aan te pakken.

Webdesign: De Geus Internet