• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Word lid

Iedere bewonersorganisatie in Noord-Brabant die zich verbonden voelt met vraagstukken op het landelijk gebied en/of de doelstellingen van de VKKNB kan lid worden.
Dit geldt ook voor gemeenschapsaccomodaties, gemeenten en andere organisaties. 
Deze laatsten hebben geen stemrecht.

Leden kunnen gebruik maken van de ervaring en deskundigheid van de Vereniging Kleine Kernen  Noord-Brabant. Leden nemen gratis deel aan bijeenkomsten, cursussen en (pilot-)projecten en worden via het Kleine Kernen Magazine en de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid in de kleine kernen. 
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 50 per jaar. Bij automatische incasso geldt een korting van €5 en bedraagt de contributie € 45 per jaar.

Inschrijving nieuw lidmaatschap
Wijziging gegevens bestaand lid
Dorpsbelangenorganisatie, dorpsraad of bewonersplatform
Anders
Facturatie adres
Ja
Nee
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ja
Nee

* Deze velden zijn verplicht.
Webdesign: De Geus Internet