• Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

Privacyverklaring

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant neemt uw privacy serieus. Om u te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen onze organisatie, hebben we een privacyverklaring opgesteld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens:

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, gevestigd aan de Beatrixlaan 13, 5427 AP te Boekel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
Beatrixlaan 13
5427 AP Boekel
Tel: (085) 076 89 66
info@vkknoordbrabant.nl
https://www.vkknoordbrabant.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze  
   website aan te maken, in correspondentie en telefonisch  
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vkknoordbrabant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verwerken van de betaling van uw lidmaatschap
- Verzenden van onze nieuwsbrief en Kleine Kernen Magazine
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
   kunnen voeren
- Voor het inplannen en informeren m.b.t. vergaderingen en andere bijeenkomsten
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om onze dienstverlening op locatie uit te voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden (indien relevant) maximaal 7 jaar opgeslagen.
 2. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 3. Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in een programma om nieuwsbrieven te versturen (Mailchimp en/of Laposta). De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt uzelf namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@vkknoordbrabant.nl
 4. Ons gegevensbestand (CRM)
  Uw gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer) staan opgeslagen in ons gegevensbestand (CRM). De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt uzelf namelijk uitschrijven als lid wanneer u maar wilt door een mail te sturen naar info@vkknoordbrabant.nl. Als u uw lidmaatschap beëindigd, worden uw persoonsgegevens ook verwijderd.


  Delen van persoonsgegevens met derden

  Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vkknoordbrabant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   

  Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vkknoordbrabant.nl

Download hier onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Webdesign: De Geus Internet