• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nieuws

28 juni: Werkconferentie regio Zuidoost Brabant "Anders wonen, beter welzijn"

Geschreven op

Wij willen u attenderen op onderstaande uitnodiging vanuit Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland. Werkconferentie regio Zuidoost Brabant Anders wonen, beter welzijn Aan de slag met woonoplossingen in de kleine kernen Woensdag 28 juni 2023 van 13.30 – 17.00 uur in de voormalige Kerk, Kerkstraat 10 te Oostelbeers Hoe krijgen we woonoplossingen van de grond en snel gerealiseerd? De

Lees meer »

7 juni: Symposium Samenwerken met nieuwkomers

Geschreven op

Op 7 juni a.s. organiseert het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa, met als lead-partner DKK Gelderland, het symposium Samenwerken met nieuwkomers. De Universiteit Utrecht brengt kennis in van het project Welcoming Spaces. Net als in andere Europese landen hebben Nederland, Duitsland en België te maken met nieuwkomers. Dat kunnen arbeidsmigranten zijn of vluchtelingen/statushouders.

Lees meer »

Spreek vanuit de leden en vervul een rol binnen het bestuur!

Geschreven op

De ervaringen en inspraak vanuit de aangesloten dorpsraden, dorpswijken en coöperaties vinden wij erg belangrijk. Om de continuïteit van het bestuur in de toekomst te waarborgen zijn we daarom op zoek naar leden die een rol binnen het bestuur van de VKKNB willen vervullen. Samen met onze 150 leden werken we binnen het bestuur met veel plezier en vol energie aan het behoud en verbetering van de...

Lees meer »

Aanmelding Dorpsvernieuwingsprijs 2023 van start!

Geschreven op

Wie wordt de opvolger van Zalk (Ov.), Varsselder Veldhunten (Gld.) en Luttenberg (Ov.), de winnaars van de Dorpsvernieuwingsprijs 2021? Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn, kunnen net als zij een steun in de rug krijgen met de Dorpsvernieuwingsprijs. Er zijn drie prijzen beschikbaar:

Lees meer »

Oproep Wageningen University

Geschreven op

Als onderdeeel van ene Europees project is Wageningen University op zoek naar vrouwen die bezig (willen) zijn met nieuwe initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van het platteland en een duurzame landbouw. Hieronder de oproep van Wageningen University. Werk jij in de Food & Agri en wil jij met je bedrijf innoveren?

Lees meer »

Meld nu aan voor de ALV!

Geschreven op

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdagavond 24 mei 2023 bij De Kerk te Oostelbeers (Kerkstraat 10 te Oost-, West- en Middelbeers) Ontvangst is vanaf 19:00 uur en de vergadering start om 19:30 uur. Wij nodigen alle leden hiervoor van harte uit. Meld nu aan via onderstaande knop. De agenda en bijbehorende stukken zijn per e-mail naar alle leden verzonden of via deze link te bekijken.

Lees meer »

Kleine Kernen en de verkiezingen van Provinciale Staten

Geschreven op

Op 15 maart kunnen de kiezers in Brabant uit een lijst van maar liefst 20 partijen die meedoen aan de verkiezingen van Provinciale Staten één kandidaat kiezen. En de vraag die je de afgelopen tijd hoort is: “Valt er wat te kiezen?”. Hier tegenover staat de opmerking van “Er valt zeker wat te kiezen!”. Want er spelen genoeg zaken op het Brabantse platteland. Ook op politiek gebied. Om daar m

Lees meer »

Provincie en Cultuurfonds Noord-Brabant investeren 3 ton in Buurtcultuur

Geschreven op

Goed nieuws voor bevlogen burgers die hun buurt levendiger, vitaler of mooier willen maken. De provincie en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen in 2023 opnieuw budget beschikbaar voor kleinschalige projecten in Brabantse buurten. Er is voor deze periode €300.000 om te verdelen. Het Buurtcultuurfonds helpt creatieve professionals om verandering in de wijk vorm te geven. D

Lees meer »

Provinciale regeling collectieve wooninitiatieven en sociale ondernemingen is geopend

Geschreven op

Per 10 januari 2023 heeft de provincie subsidies beschikbaar gesteld voor betaalbare en duurzame woningbouwprojecten van collectieve initiatiefnemers en sociale ondernemingen. De regeling is onderdeel van de Subsidieregeling wonen, bouwen en leefomgeving Noord-Brabant. Woningbouwinitiatieven kunnen zowel nieuwbouw betreffen, als kleinschalige transformaties, zoals verbouw/ombouw van bestaand va...

Lees meer »

Speciale uitgave Kleine Kernen Magazine

Geschreven op

Begin december is de nieuwe editie van het Kleine Kernen Magazine uitgebracht rondom het thema “herbestemming vrijkomende kerkgebouwen”. Deze prachtige editie bevat veel informatie over het herbestemmen van kerkgebouwen en laat diverse voorbeelden zien. Alle leden hebben per post één exemplaar ontvangen. Mocht je het magazine nog niet gezien hebben, bekijk dan de digitale versie. De di

Lees meer »

Webdesign: De Geus Internet