• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nieuws

Zet je initiatief op de kaart

Geschreven op

Met een online vragenlijst maakt NLZVE de komende tijd een inventarisatie van alle initiatieven met betrekking tot zorg voor elkaar. Doe je ook mee? Zorgcoöperatie, noaberzorgpunt, zorgzaam dorp, burennetwerk, doarpswurk, stadsdorp of buurtcollectief. De naam maakt niet uit. Wel de kracht en de impact van al deze initiatieven, groot en klein, voor de buurt, de wijk, het dorp, stadsdeel of voor...

Lees meer »

Studenten Wageningen University presenteren toekomstscenario Altena

Geschreven op

Net als in vorige jaren was ook de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant weer opdrachtgever van Wageningen University om eerstejaarsstudenten toekomstscenario's te laten ontwikkelen voor een regio in Noord-Brabant. Dit jaar hebben wij dat gedaan voor de gemeente Altena, die na samenvoeging bestaat uit 21 kernen.

Lees meer »

Fotowedstrijd “mooiste kern van Brabant” van start

Geschreven op

Veel inwoners in Brabant vinden hun dorp enigszins gevoed door een vorm van gepast chauvinisme “de mooiste kern van Brabant”. En met recht natuurlijk want waarom zou je niet trots zijn op je eigen dorp. En om die woorden kracht bij te kunnen zetten, start vanaf heden de fotowedstrijd “mooiste kern van Brabant”onder de dorpsraden en inwoners uit de kernen van Brabant. De reda

Lees meer »

Jubileum Keldonk: Dorpsraad viert feest met livestream

Geschreven op

De dorpsraad Keldonk bestaat 25 jaar. Dat werd gevierd in dorpshuis 't Span, ook via een livestream te volgen in tientallen woonkamers in Keldonk. Uiteraard baalt Wouter van Boggelen, voorzitter van de dorpsraad van Keldonk, wel een beetje. Mochten er vorige week nog honderd mensen aanwezig zijn bij de feestelijke openbare jubileumvergadering van de dorpsraad, nu zijn dat er door de verscherpte...

Lees meer »

Inventarisatie reizigersbeleving buurtbusalternatief

Geschreven op

Daar waar in Brabant geen buurtbussen rijden vanwege het coronavirus, kunnen mensen reizen met de Regiotaxi, Deeltaxi of Taxbus. Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, KBO-Brabant en Reizigersoverleg Brabant kijken de komende weken naar de reizigersbeleving van dit tijdelijke alternatief. Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, KBO-Brabant en Reizigersoverleg Brabant missen de buurtbus, maar o...

Lees meer »

Bijeenkomst Totstandkoming Kerkenvisies

Geschreven op

Kerken en kerkelijk erfgoed zijn vaak markante gebouwen in onze Brabantse kernen, die de gemeenschap wil behouden. Als dit bij uw gemeente, bisdom of parochie ook actueel is dan is er voor u een schat aan informatie die we graag delen in een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen. Wat hebben we u te bieden? Antwoord op o.a. de volgende vragen: Wat is een kerkenvisie?

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2020

Geschreven op

De ALV van de VKKNB vindt plaats op dinsdag 6 oktober bij De Hof van Gilze (Steenakkerplein 2 te Gilze). De ontvangst is vanaf 19:00 uur en de vergadering start om 19:30 uur. Helaas had gastspreker Wim Daniëls een dubbele boeking deze avond. Hij spreekt tijdens de volgende ALV op 16 maart 2021. Wij hebben Pierre Bos, burgemeester van gemeente Boekel, bereid gevonden om op deze avond te komen ve...

Lees meer »

Doortrappen in Brabant

Geschreven op

Samen zorgen dat Brabantse ouderen veilig kunnen 'doortrappen'. Ouderen fietsen graag, het is een goede manier om in beweging te blijven en het biedt ontspanning. Oudere fietsers blijven langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. We zien dat het aantal ongevallen van ouderen met (elektrische) fietsen toeneemt.

Lees meer »

Doe mee met Tour de Brabant 2020

Geschreven op

Praat mee over de omgevingsverordening De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Een jaar extra tijd dus om nog beter voorbereid aan de start te staan! Die tijd kan goed benut worden. Bijvoorbeeld door op meerdere momenten en manieren met elkaar in gesprek te gaan over de Brabantse Omgevingsverordening.

Lees meer »

Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

Geschreven op

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland.

Lees meer »

Webdesign: De Geus Internet