• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Uitnodiging Arleniusdag

Op zaterdag 14 oktober a.s. wordt in Aarle-Rixtel een Arleniusdag gehouden, een cultuur-historische dag die in het teken staat van het leven en werk van Arlenius en ook van de eeuw waarin hij leefde.
Op 14 oktober 2023 is er in café-zaal ‘Bij Van Dijk’, in het centrum van Aarle-Rixtel, tegenover de kerk, vanaf 13.30 uur een mooi programma samengesteld. Er zijn sprekers, interviews, workshops, er is een rondleiding door het dorp langs locaties die ook Arlenius gekend moet hebben, er zijn muziekoptredens er is een uitgebreid Italiaans buffet. 
Het in Italië gekochte boek van Arlenius uit 1546 is ook de hele dag te bewonderen. De Arleniusdag wordt gepresenteerd door Wim Daniëls, die de initiatiefnemer is geweest voor de aanschaf van het boek uit 1546.
Hieronder leest u de gehele uitnodiging van de organisatie van de Arleniusdag.

UITNODIGING

Op zaterdag 14 oktober a.s. wordt in Aarle-Rixtel een Arleniusdag gehouden, een cultuur-historische dag die in het teken staat van het leven en werk van Arlenius en ook van de eeuw waarin hij leefde.
Arlenius werd in 1510 in Aarle-Rixtel geboren als Arnoud van Eijndhouts. Na zijn verblijf op de Latijnse school in Den Bosch vertrok hij naar het buitenland om er Grieks en Latijn te studeren. Dat deed hij in Leuven, Parijs en Ferrara (Italië). Daarna begon hij een boekenzaak in Bologna, waar hij de uit Gemert afkomstige Laurens van den Bleeck leerde kennen, die zich in Italië Laurentius Torrentinus noemde. Arnoud van Eijndhouts had zich toen inmiddels de naam Arnoldus Arlenius Peraxylus aangemeten, waarbij ‘Arlenius’ verwijst naar zijn geboortedorp. Arlenius en Torrentinus waren vanaf hun tijd in Bologna goede vrienden.

Na zijn tijd in Bologna trad Arlenius in Venetië als bibliothecaris in dienst bij Diego Hurtado de Mendoza, een ambassadeur in dienst van keizer Karel V. Hurtado de Mendoza hield er naast zijn ambassadeurschap een eigen, belangrijke bibliotheek op na. In zijn tijd als bibliothecaris bezocht Arlenius geregeld kloosters en ook de boekenbeurs in Frankfurt om aanvullingen te vinden voor de bibliotheek van Hurtado de Mendoza. Hij begon in die tijd ook met het bewerken van boeken uit de Klassieke Oudheid om ze her uit te geven. En hij stelde een uitgebreid Grieks-Latijn woordenboek samen, dat indertijd een belangrijke rol vervulde bij de bestudering van de klassieke werken. Na zijn tijd in Venetië bracht Arlenius veel tijd door in Florence, waar zijn vriend Torrentinus inmiddels een bekende drukker was geworden. Na de dood van Torrentinus poogde Arlenius, die zelf inmiddels was uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de boekenwereld van de klassieken, diens drukkerij voort te zetten.

In april van dit jaar zijn we met dertig geïnteresseerden met een bus naar Florence gegaan om daar in antiquariaat Fortebraccio een origineel exemplaar van het genoemde Grieks-Latijnse woordenboek van Arlenius te kopen (voor 900 euro). Dat woordenboek hebben de in totaal 38 kopers na terugkomst geschonken aan de heemkundevereniging in Aarle-Rixtel. De Arleniusdag van 14 oktober is bedoeld om Arlenius, zijn leven, zijn werk en zijn tijd breder onder de aandacht te brengen, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de uit Gemert afkomstige Torrentinus.

We hebben op 14 oktober in café-zaal ‘Bij Van Dijk’, in het centrum van Aarle-Rixtel, tegenover de kerk, vanaf 13.30 uur een mooi programma samengesteld waarvoor we u als lid van een heemkundevereniging van harte uitnodigen. We hebben sprekers, er zijn interviews, workshops, er is een rondleiding door het dorp langs locaties die ook Arlenius gekend moet hebben, er zijn muziekoptredens er is een uitgebreid Italiaans buffet. Het in Italië gekochte boek van Arlenius uit 1546 is ook de hele dag te bewonderen. De Arleniusdag wordt gepresenteerd door Wim Daniëls, die de initiatiefnemer is geweest voor de aanschaf van het boek uit 1546. Het precieze programma van de Arleniusdag wordt in augustus bekendgemaakt. Maar wilt u erbij zijn, schrijft u zich dan nu alvast in.

De deelnameprijs bedraagt 60 euro per persoon voor de hele dag, tot en met het laatste programmaonderdeel. In de avond, dat van half negen tot half tien is gepland. Na half tien kan er nog geborreld worden en is er ook nog muziek, maar de drankjes zijn vanaf 21.30 uur wel voor eigen rekening. Maar tot die tijd bent u dus voor 60 euro verzekerd van een prachtig programma en een uitstekende verzorging wat eten en drinken betreft. Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij om ook een deel van de Arleniusdag bij te wonen. Later komen en eerder weggaan is natuurlijk mogelijk. Het inschrijfbedrag blijft wel hetzelfde.

Inschrijven kan via arlenius@wimdaniels.nl. Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u direct daarna te horen naar welk rekeningnummer u het deelnamebedrag moet overmaken. Eventuele vragen kunt u ook stellen via het genoemde mailadres.

Wij hopen op de komst van veel heemkundigen voor dit mooie Brabantse onderwerp.

Hartelijke groet,

Het organiserend comité van de Arleniusdag,

Madelon van Berne, Roland Roijackers, Diana Meulendijks, Henk van Beek en Wim Daniëls
mede namens de heemkundekring Barthold van Heessel, Aarle-Rixtel

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet