• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nieuws

Subsidie beschikbaar voor versterken Brabants landschap

Geschreven op

Boeren en landeigenaren kunnen weer gebruik maken van de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa). De provincie, veel gemeenten en vanaf nu ook de waterschappen stellen deze subsidie beschikbaar voor behoud en verbetering van het Brabantse landschap op particuliere gronden.Bron: Provincie Noord-Brabant Lees meer

Lees meer »

LVKK zoekt nieuwe bestuurssecretaris / projectleider

Geschreven op

De Landelijke Vereniging Kleine Kernen zoekt een ervaren, inspirerende en ondernemende bestuurssecretaris / projectleider, betrokken bij de toekomst van het platteland en de inwoners die hier vorm aan geven. De bestuurssecretaris is hét gezicht naar buiten en werkt actief samen met dorpsorganisaties, netwerkverbanden en overheden.

Lees meer »

Stevige impuls voor gebiedsontwikkelingen in De Kempen

Geschreven op

De Kempen ontvangt 2,1 miljoen rijksbijdrage voor aanpak urgenties Eersel, 4 maart 2021 De Kempen staat, net als heel Nederland, voor grote opgaven op het terrein van duurzame voedselproductie, klimaatadaptatie, duurzame energie en het versterken van de biodiversiteit. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, gebiedsgerichte benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van...

Lees meer »

Digitaal symposium 'Wat eten we morgen?'

Geschreven op

Op donderdag 25 maart organiseert het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa in samenwerking met haar partners het gratis digitale symposium ‘Wat eten we morgen?’. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Het symposium is in het Engels en Nederlands. Aanmelden kan via deze link. Tijdens het symposium gaat het over gezond en eerlijk eten en over de internationale samenhang daarin. In

Lees meer »

Opening Kloosterjaar Brabant

Geschreven op

Op 10 februari is de feestelijke opening van het jaar van het Brabants Kloosterleven. De opening van Kloosterjaar Brabant is woensdag 10 februari 2021 om 14.00 uur. De live-uitzending vindt plaats vanuit klooster Sint Agatha in de gemeente Cuiijk, waar de kruisheren hun 650-jarige jubileum vieren. Koning Willem Alexander sluit virtueel aan en verricht de openingshandeling.

Lees meer »

Aan de slag met de Omgevingswet

Geschreven op

Het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' biedt iedere dinsdag een platform voor vragen over de implementatie van de Omgevingswet. Naast de vaste onderdelen, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Toepasbare Regels, wordt het laatste uur tussen 15:00 en 16:00 uur ingeruimd voor wisselende onderwerpen.

Lees meer »

Dag van de buurt

Geschreven op

Op donderdag 28 januari 2021 wordt de eerste 'Dag van de Buurt' georganiseerd. Een middag met een boeiend programma voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Als actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar. Iedereen is van harte welkom om deze middag online bij te wonen!

Lees meer »

Reiziger positief over terugkomst buurtbus en vangnet

Geschreven op

De buurtbussen gaan weer rijden vanaf 18 januari. Reizigersoverleg Brabant heeft begrip voor de tijdelijke afwezigheid ervan, maar is tegelijkertijd verheugd over de terugkomst. Een kleinschalige inventarisatie onder reizigers geeft een eerste indicatie van het animo voor deze terugkomst. Reizigers lijken de voorkeur te geven aan reizen met de buurtbus, ten opzichte van het regiovervoer dat als...

Lees meer »

Introductie Thorbecke 2024: Een toekomstverkenning lokale democratie en bestuur

Geschreven op

Thorbecke 2024 is een toekomstverkenning over lokale democratie en bestuur. Het is een VNG-initiatief vanuit de Verenigingsstrategie Gemeenten 2024. Nederland is geen land van revoluties. Veranderingen gaan stapsgewijs en beginnen meestal in de lokale praktijk. Die praktijk is overal anders. Daarom moeten gemeenten gaan over hoe zij hun lokale democratie en bestuur inrichten.

Lees meer »

Webinar "Cultureel erfgoed in de Omgevingswet - een wetgevingsupdate"

Geschreven op

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Met het webinar 'Cultureel erfgoed in de Omgevingswet - een wetgevingsupdate' op 2 december 2020 (15:30-16:45 uur) wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de invoering van de wet, zoals het Invoeringsbesluit en regels over vergunningvrij bouwen met betrekking tot cultureel erfgoed. Ook bespreekt men een aantal relevante publicaties.

Lees meer »

Webdesign: De Geus Internet