• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Meld nu aan!

Kennis- en inspiratiesessie
Leefbaarheid en wonen in kleine kernen - Feiten & Fabels
D
onderdag 4 april 2024

Onze dorpen leefbaar en vitaal houden, in tijden van ontgroening en vergrijzing, is en blijft een uitdaging. Hoe doen we dat? En welke (opkomende) woonvormen kunnen hieraan bijdragen? Op donderdag 4 april staan deze vragen centraal in de kennis- en inspiratiebijeenkomst Feiten & Fabels. 

Feiten en fabels

Onderzoekers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Dr. Korrie Melis en Dr. Nienke Moor, helpen ons samen de verdieping te zoeken op deze thema’s tijdens de bijeenkomst. Wat zijn veel voorkomende aannames in beleid en in onze manier van denken? Wat weten we hierover uit onderzoek? En wat komt er in de praktijk van de grond? Oftewel: wat zijn fabels, en wat zijn feiten?

Onderzoek en praktijk

De bijeenkomst bestaat uit 2 onderdelen. In het eerste gedeelte verzorgen onze onderzoekers van de HAN een interactieve presentatie over de stand van zaken op basis van onderzoek over leefbaarheid en wonen en woonvormen in dorpen. In het tweede gedeelte staat de dialoog met de deelnemers centraal. Wat betekent dit in de praktijk van alledag, als het gaat om het stimuleren van leefbaarheid in de dorpen? Wat zijn kansen, mogelijkheden en beperkingen voor het wonen? Gesteund met voorbeelden uit de praktijk van verschillende dorpen kijken we samen naar een passende ontwikkelingsrichting voor het wonen. Voor jong en oud, in Noordoost Brabant.

Wees welkom!

Bent u geïnteresseerd in dit thema? Kom dan naar de kennis- en inspiratiebijeenkomst Feiten & Fabels! We houden rekening met een combinatie van dorps- en wijkraden uit heel Noordoost Brabant, betrokken bestuurders en ambtenaren, medewerkers van woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, en overige geïnteresseerde bewoners.

Praktische informatie

Datum: donderdag 4 april
Tijd: 16.00 - 20.30 uur (inclusief pauze met soep en broodjes)
Locatie: Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein 24, 5473 GC Heeswijk Dinther

Aanmelden


Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Regiodeal Noordoost-Brabant i.s.m. gemeente Meierijstad.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet