• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

28 juni: Werkconferentie regio Zuidoost Brabant "Anders wonen, beter welzijn"

Wij willen u attenderen op onderstaande uitnodiging vanuit Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland.

 

Werkconferentie regio Zuidoost Brabant 
Anders wonen, beter welzijn
Aan de slag met woonoplossingen in de kleine kernen 

Woensdag 28 juni 2023 van 13.30 – 17.00 uur in de voormalige Kerk, Kerkstraat 10 te Oostelbeers 

 
Hoe krijgen we woonoplossingen van de grond en snel gerealiseerd? Deze vraag en  
opdracht staan centraal tijdens de werkconferentie die de Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland op woensdagmiddag 28 juni 2023 organiseert in de voormalige Kerk in Oostelbeers.  

Woningnood, leefbaarheid en gemeenschapskracht  
Een miljoen huizen erbij, hoor je steeds in het debat over de woningnood. Maar nieuwbouw stokt door gebrek aan grond, stijgende kosten en milieubeperkingen. De Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland wil vanwege de urgentie van het woonprobleem en de leefbaarheid in de kleine  
kernen aan de slag met een andere optie: de bestaande vierkante meters beter verdelen. Zodat jongeren betaalbare woningruimte kunnen vinden, senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en de gemeenschapskracht en leefbaarheid in onze dorpen en kernen behouden blijft.  

Wonen gaat over meer dan stenen en nieuwbouw. Wonen gaat over de kwaliteit van (samen)leven, over sociale veiligheid, vergrijzing, zorg, bestaanszekerheid, maatschappelijke tweedeling en vereenzaming. Juist in kleinere kernen zijn alternatieven voorhanden zoals (pre)mantelzorgwoningen, erfdelen, woningdelen en woningsplitsen. Het lijkt laaghangend fruit om woningnood aan te pakken en de leefbaarheid en gemeenschapskracht te versterken. De realiteit is helaas dat ideeën en initiatieven van inwoners vaak vastlopen in de bestaande regelgeving en systemen. Dat is een gemiste kans. Het anders omgaan met de bestaande woonruimte is immers veel duurzamer en socialer.We kunnen er samen met inwoners direct werk van maken.    

Voor wie? Deze bijeenkomst is vooral bestemd voor bestuurders, wethouders en  
beleidsmedewerkers bij gemeenten, woningcorporaties, wooninitiatieven, dorpsraden en zorg- en dorpscoöperaties uit Zuidoost-Brabant.  

Wil je inspiratie opdoen en aan de slag? Schrijf je dan in via info@zorgbelang-brabant.nl  

Ken je iemand waarvoor deze werkconferentie interessant is? Stuur de uitnodiging gerust door!

 Deze werkconferentie wordt georganiseerd door Het platform Zorgen doe je samen Zuidoost-Brabant en de Koepel Zorgcoöperaties Zuid NL. Deze werkconferentie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rabobank
www.koepelzorgcooperatieszn.nl 


Download uitnodiging

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet