• Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

Meld nu aan voor de ALV !

Op woensdag 1 juni 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering 2022 plaats.
Deze vindt plaats in Oisterwijk bij Hotel de Leijhof, Heusdensebaan 7.

Ontvangst is vanaf 19:00 uur en de vergadering start om 19:30 uur.
Hieronder het programma van deze avond.

Agenda ALV

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorig jaar d.d. 31 maart 2021
 3. Bestuur: 
  Aftredend: Dewi Wagelmans
 4. Mondelinge terugkoppeling activiteiten 2021 VKKNB
 5. Activiteitenplan 2022 VKKNB
 6. Financieel jaarverslag en begroting
 7. Gastspreker: Gerrit Kleinrensink
 8. Rondvraag en sluiting

 

Gastspreker Gerrit Kleinrensink

Onze vereniging geeft elk jaar aan Wageningen University de opdracht om met zo’n honderd eerstejaarsstudenten een toekomstvisie te ontwerpen voor één van de regio’s in onze provincie.
Daarbij wordt met name ingegaan op het behoud van de leefbaarheid en sociale samenhang in onze kleine kernen.
Gerrit Kleinrensink (docent leerstoelgroep Land Use Planning) geeft elk jaar inhoudelijk leiding aan dit project.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal de heer Kleinrensink een presentatie houden over zijn visie op die toekomst. We kunnen u nu al verklappen: die toekomst kunnen wij niet voorzien!

De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan nu zo snel dat niets zich meer laat voorspellen. De vraag die Gerrit aan de orde zal stellen is met welke vraagstukken wij (mogelijk) worden geconfronteerd, wat dat betekent voor de inrichting van onze ruimte en hoe we met de daaraan verbonden onzekerheden om kunnen gaan. In het verlengde daarvan zal ook de onvermijdelijke vraag aan de orde komen wat dit alles betekent voor de rol die wij als vereniging nu vervullen en welke wij in de toekomst willen/moeten vervullen.

Aanmelden

Wij vernemen graag wie er aanwezig is. Aanmelden kan via onderstaande link.

Aanmelden 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet