• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Onderzoek naar regeldruk vrijwilligers van start

In oktober 2022 is onderzoeksbureau Sira Consulting in opdracht van de ministeries van VWS, JenV en Financiën gestart met onderzoek naar de regeldruk bij vrijwilligersorganisaties. Aanleiding voor het onderzoek is het alarmerende geluid vanuit vrijwilligersorganisaties, goede doelen en fondsen via onder andere de petitie "Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers".

In februari denkt Sira Consulting een conceptrapport klaar te hebben.

Na een inventarisatie is Sira Consulting tot een overzicht gekomen van generieke en sectorspecifieke wet- en regelgeving die van toepassing is op een veelheid aan organisaties in deze brede sector. Generieke wetgeving is bijvoorbeeld de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Specifieke wetgeving gaat bijvoorbeeld over wetgeving die alleen van toepassing is binnen musea, of die het veilig werken in de natuur regelt. Het gaat in totaal (ongeveer) om 138 wetten en regels. Aan dit overzicht wordt gedurende het onderzoek verder gewerkt.

De onderzoekers van Sira Consulting gaan in gesprek met 28 organisaties die voor het grootste deel bestaan uit organisaties die geheel uit vrijwilligers bestaan, ondersteund worden door vrijwilligers of vrijwilligers-bestuurd zijn. Een paar organisaties bestaan uit alleen betaalde medewerkers, zoals de gekozen fondsen. De onderzoekers streven een goede geografische spreiding na. Sectoren zijn Religie en levensbeschouwing, Sport en recreatie, Maatschappelijk en sociaal doel, Zorg en gezondheid, Milieu, natuur en dierenbescherming, Kunst, cultuur en muziek & Onderwijs en onderzoek.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Vereniging NOV, Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), NOC*NSF, Goede Doelen Nederland, Fondsen in Nederland (FIN), CIO (kerken),CBF, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en de Rotterdam School of Management (RSM). De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordiging van de ministeries van VWS, JenV, BZK en Financiën. De klankbordgroep kwam op 23 november voor het eerst bijeen.

Bron: Vrijwilligerswerk.nl

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet