• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Webinar "Cultureel erfgoed in de Omgevingswet - een wetgevingsupdate"

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Met het webinar 'Cultureel erfgoed in de Omgevingswet - een wetgevingsupdate' op 2 december 2020 (15:30-16:45 uur) wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de invoering van de wet, zoals het Invoeringsbesluit en regels over vergunningvrij bouwen met betrekking tot cultureel erfgoed. Ook bespreekt men een aantal relevante publicaties.

Het webinar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met het programma Eenvoudig Beter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de directie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Meer informatie

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet