• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

U kunt een aanvraag indienen van 11 juni 2020 tot en met 15 november 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Klik hier voor meer informatie en het downloaden van het aanvraagformulier.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet