• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Stevige impuls voor gebiedsontwikkelingen in De Kempen

De Kempen ontvangt 2,1 miljoen rijksbijdrage voor aanpak urgenties
Eersel, 4 maart 2021 

De Kempen staat, net als heel Nederland, voor grote opgaven op het terrein van duurzame voedselproductie, klimaatadaptatie, duurzame energie en het versterken van de biodiversiteit. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, gebiedsgerichte benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Alleen samen kunnen we deze enorme opgaven realiseren zodat we ook in de toekomst verantwoord kunnen oogsten en genieten van al het lekkers, moois en dierbaars wat de Kempen ons te bieden heeft. De gemeenten Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden, Waterschap de Dommel, ZLTO, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant, Landco√∂peratie Dal van de Kleine Beerze en lokale groepen hebben de handen ineen geslagen, met organisatorische ondersteuning van Het Huis van de Brabantse Kempen, om deze opgaven te realiseren. Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voor proeftuinen de Kempen € 2.100.000,- aan deze samenwerking beschikbaar gesteld. De looptijd is per directe ingang tot en met 2023.

Samen maken we de Kempen
De proeftuinen hebben een sterke relatie met de thema’s uit de Strategische Kempenagenda 2019- 2025. Deze proeftuinen bieden mogelijkheid om versneld de doelen uit de Kempenagenda te halen. Daarnaast bieden ze bij uitstek de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen, om zo als voorbeeld te kunnen dienen voor andere beekdalen en (natuur)gebieden. De manier waarop we deze uitdagingen als regio aangaan is een unieke aanpak waarbij we samen kennis opdoen, borgen en delen.

Samenwerken in drie proeftuinen
De komende jaren werkt De Kempen in samenhang aan drie proeftuinen:
1. Proeftuin de Levende Beerze; verdieping op huidige samenwerking gebiedsontwikkeling Vessem – Middelbeers. Meer info vind u op: www.dommel.nl/levendebeerze of www.levendebeerze.nl
2. Proeftuin Slimme landschappen; opstart van een nieuwe gebiedsontwikkeling rondom beekdal de Run waarin de gemeente Eersel en Bergeijk de handen ineengeslagen hebben om deze gebiedsontwikkeling tot een succes te maken (www.dommel.nl/run)
Het verkennen van nieuwe gebiedsontwikkelingen rondom de beekdalen Groote Beerze (meer
info: www.dommel.nl/grootebeerze), De Reusel (www.dommel.nl/reuseldemierden) en De Beerze nabij de A58.
3. Proeftuin Gebiedsontwikkeling Kroonvensche heide e.o.; integrale aanpak natuur- klimaat – landbouw en recreatiedoelen Bladel Zuid

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet