• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Samenwerkingsmanifest voor aantrekkelijke Kempen

 

 

 

Samenwerkingsmanifest voor aantrekkelijke Kempen

Partners in het Huis van de Brabantse Kempen gaan intensiever samenwerken.

De samenwerkingspartners van het Huis van de Brabantse Kempen ondertekenden 23 januari 2020 een manifest om intensiever te gaan samenwerken. Het gaat economisch goed met de regio. De partners willen de economische groei in de Kempen structureel blijven ondersteunen door hun samenwerking te intensiveren zodat ook in de toekomst onze Kempenregio een aantrekkelijke regio blijft om in te wonen, te werken en te recreëren. Met het ondertekenen van dit manifest spreken alle partijen af mee te denken en doen.

De Brabantse Kempen is een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en heeft zich in een hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld tot economische topregio. In deze regio zijn slimme, (toeleverende) maakbedrijven sterk vertegenwoordigd. Door hun innovatieve kracht zijn zij mede verantwoordelijk geweest voor die economische groei. Die groei heeft de Brainportregio gemaakt tot de tweede economie van Nederland.

De maakindustrie gaat een nieuw tijdperk in en verandert radicaal door de introductie van nieuwe technologieën en verdere digitalisering. Hierdoor komen de Kempische ondernemers voor nieuwe uitdagingen te staan. Het vinden van goed geschoold personeel is daar een belangrijke onderdeel van.

De samenwerkingspartners zijn: Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Reusel-De Mierden en Gemeente Eersel, het Kempisch Ondernemers Platform, KempenPlus, Pius X-College, Rythovius College en Brainport Eindhoven. Zij zijn vertegenwoordigd in de programmaraad Slimme Maakregio de Kempen, de netwerkorganisatie van het Huis van de Brabantse Kempen. Samen hebben zij de ambitie om de slimme maakindustrie in de Kempen nog slimmer te maken door gezamenlijk op te trekken.

In het manifest komen de volgende thema’s aan bod:

  • 1.Het boeien, binden en blijvend ontwikkelen van talenten op alle niveaus in de Kempen regio.
  • 2.De ontwikkeling van de slimme maakindustrie door een aantrekkelijk regionaal vestigingsklimaat te creëren.
  • 3.Het ontwikkelen van diversificatie binnen de slimme maakindustrie.
  • 4.Het bereikbaar houden van (economische) toplocaties door het ontwikkelen van vernieuwende, duurzame vervoersconcepten. Daarbij wordt ingezet op verschillende vormen van duurzaam vervoer in de reisgedragsverandering van werknemers.
  • 5.Het creëren van een ‘inclusieve’ arbeidsmarkt door het verhogen van de arbeidsparticipatie en het verbeteren van de aansluiting van arbeidspotentieel.
Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet