• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Provinciale regeling collectieve wooninitiatieven en sociale ondernemingen is geopend

Per 10 januari 2023 heeft de provincie subsidies beschikbaar gesteld voor betaalbare en duurzame woningbouwprojecten van collectieve initiatiefnemers en sociale ondernemingen.
De regeling is onderdeel van de Subsidieregeling wonen, bouwen en leefomgeving Noord-Brabant. Woningbouwinitiatieven kunnen zowel nieuwbouw betreffen, als kleinschalige transformaties, zoals verbouw/ombouw van bestaand vastgoed, of sloop-nieuwbouw.

Subsidies en leningen
De regeling kent subsidies (giften) voor de initiatief- en haalbaarheidsfase, en renteloze leningen voor de ontwikkelfase. De regeling stelt voorwaarden aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van de te realiseren woningen. Belangrijke voorwaarden voor het verkrijgen van een renteloze lening zijn dat de haalbaarheid is aangetoond, en dat de gemeente heeft toegezegd medewerking te verlenen aan de realisering van het woningbouwproject op de beoogde locatie.  

Budget
Er is een budget van € 600.000 beschikbaar voor de oprichting van een initiatief, het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van het woningbouwproject, en de benodigde project- en procesbegeleiding. Daarnaast is er een budget van ruim vijf miljoen euro voor renteloze leningen, ter (voor)financiering van de ontwikkelkosten. Zoals de kosten van de architect, adviseurs, en de benodigde project- en procesbegeleiding.

Bekijk voor meer informatie de flyer via onderstaande link.
Tevens is via deze link nadere informatie te vinden over de subsidieregeling. 

Subsidie kan worden aangevraagd door het invullen van het digitale aanvraagformulier via het subsidieloket.

Bekijk hier de flyer

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet