• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Lokale fondsen Nederland

Heft in eigen hand!
Wil je de buurt groener maken? Bewoners meer met elkaar in contact brengen? Of het culturele aanbod vergroten? Dan is daar vaak geld voor nodig. In tientallen gemeenten in Nederland zijn de afgelopen jaren dan ook lokale fondsen ontstaan. Bewoners wilden daar iets voor hun eigen omgeving doen en namen het heft in eigen hand: ze gingen fondsen werven en aan waardevolle lokale initiatieven schenken.

Wat kan een lokaal fonds betekenen?
Een lokaal fonds biedt buurt-, wijk-, dorp- en stadsbewoners een vorm om lokale maatschappelijke vraagstukken op te lossen. En die vraagstukken verschillen van plek tot plek. In de ene buurt is eenzaamheid onder ouderen een probleem, in een andere wijk kan de gezondheid van de buurtbewoners wel wat aandacht gebruiken. Door het (financieel) ondersteunen van specifieke projecten levert het lokale fonds haar bijdrage: het is een fonds voor, door en van burgers. Het heeft een uitgebreid netwerk en legt verbindingen. Want voor de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en projecten zijn naast geld vaak ook vrijwilligers en materiële ondersteuning en deskundigheid van lokale ondernemers nodig.

Hoe ontstaat een lokaal fonds?
De totstandkoming van een lokaal fonds is iedere keer weer anders. Het ene fonds is opgezet toen bij de gemeente een budget voor burgerinitiatieven vrij kwam; het andere fonds is ontstaan omdat een aantal vermogende inwoners iets goeds wilden doen voor hun omgeving en de (financiële) handen ineen sloegen. Wat alle lokale fondsen met elkaar gemeen hebben, is dat de betrokken inwoners hun steentje willen bijdragen aan vergroting van de leefbaarheid van de eigen omgeving.

Wat kan Lokale Fondsen Nederland voor u doen?
Lokale Fondsen Nederland stimuleert de groei en bloei van lokale fondsen in Nederland. We bieden je als initiatiefnemer toegang tot het Nederlandse netwerk van lokale fondsen, zodat je wat kunt opsteken van bestuurders en actieve inwoners die voor dezelfde uitdagingen hebben gestaan. Natuurlijk helpen we je in het proces om je eigen lokale fonds op te richten. Met behulp van ons stappenplan ben je in staat om binnen 6 maanden tot een jaar je eigen fonds op te richten met toegevoegde waarde voor jouw wijk, dorp, stad(sdeel), gemeente of regio.

Ben je bezig een lokaal fonds op te richten? Denk je dat jouw initiatief een lokaal fonds kan worden? Of heb je al een lokaal fonds opgericht? Meld je initiatief dan bij ons aan en maak gebruik van het netwerk en onze (vaak gratis) ondersteuning.

Rembrandtlaan 9 (1e etage)
3723 BG Bilthoven
(085) 273 60 28
info@lokalefondsen.nl
www.lokale fondsen.nl

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet