• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Kleine Kernen Spel geeft inzicht in toekomst

‘Waar staan we nu en waar willen we in de toekomst staan?’ Dit is een veel voorkomende vraag voor bewonersorganisaties. Antwoorden op deze vragen krijgen ze via het spelen van een spel: Het kleine Kernen Spel. Dorpsraad Dinteloord trapte onlangs af.

Tijdens het spel kregen de leden van de dorpsraad een aantal voorbeelden voorgelegd die in veel dorpen en wijken herkenbaar zijn, zoals: verkeersoverlast, aanbod zorgaanbieders, woonruimte voor jongeren en ouderen, woonunits voor buitenlandse werknemers. Wat is handig: naar de gemeente stappen of eerst een dorpsavond organiseren?

Processen en eigen rol daarin
Het spel leert je als bewonersgroepering nog meer stil te staan bij het proces en je rol daarin. Het is een belangrijke tussenstap vóór het aandragen van antwoorden. Zo kwam in Dinteloord duidelijk naar voren, dat de dorpsraad zich ziet als spreekbuis van het dorp naar de gemeente en naar andere organisaties, waaronder de woningbouwvereniging. Belangrijk hierbij is dat er een brede voedingsbodem is in het dorp en dat kwam tijdens het spelen van het spel duidelijk naar voren.

Vier rollen bewonersorganisaties
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen heeft het spel ontwikkeld. De verschillende rollen die in het spel naar voren komen, zijn gebaseerd op een onderzoek van de Universiteit van Utrecht, waarin gesteld wordt dat de rol van bewonersorganisaties door de jaren heen is veranderd. De vier rollen die hierbij worden benoemd zijn: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager.

Kleine Kernen Spel spelen?
De VKKNB ondersteunt vooralsnog de dorpen en wijken gratis bij het spelen van het spel. Wie belangstelling heeft om het spel te spelen kan contact opnemen met de VKKNB via het secretariaat: Astrid Kraayvanger (085) 076 89 66 of via de mail: info@vkknoordbrabant.nl.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet