• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Kleine Kernen en de verkiezingen van Provinciale Staten

Op 15 maart kunnen de kiezers in Brabant uit een lijst van maar liefst 20 partijen die meedoen aan de verkiezingen van Provinciale Staten één kandidaat kiezen. En de vraag die je de afgelopen tijd hoort is: “Valt er wat te kiezen?”. Hier tegenover staat de opmerking van “Er valt zeker wat te kiezen!”. Want er spelen genoeg zaken op het Brabantse platteland. Ook op politiek gebied. Om daar meer informatie over te geven, is onder auspiciën van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en in samenwerking met de partijen die deelnemen aan de verkiezingen een magazine verschenen.

Daarin komende brandende vragen ten aanzien bijvoorbeeld de stagnerende woningbouw in de dorpen, het jongerenbeleid, het openbaar vervoer in kleine kernen, de opvang van vluchtelingen en het voorzieningenniveau aan bod. Op deze en andere hot items geven de 20 deelnemende partijen een antwoord in het verkiezingsnummer.

“Meer betrokkenheid vanuit provinciehuis”
De voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant Evert van Schoonhoven vraagt zich in de verkiezingsspecial hardop af of het maatschappelijk onbehagen de Brabantse politiek verder mee gaat bepalen. “Ik hoop oprecht dat de nieuwe statenleden deze urgentie voelen en hierbij daadwerkelijk in de komende 4 jaar de aanwezige talenten en kwaliteiten bij de Brabantse inwoners aan gaan boren en weten te vinden. Niet symbolisch via een referendum of een burgerberaad, maar veel meer met een duidelijke, structurele betrokkenheid vanuit het provinciehuis. En wij willen daar als belangengroepering graag bij helpen!”

Klik hieronder op de link naar de digitale versie van het Verkiezingsnummer en daarnaast een link naar de extra bijlage met alle vragen en antwoorden van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Mocht u nog meer informatie wensen, lees dan hier tevens de verkiezingskrant van Pro Demos.
 

Kleine Kernen Magazine Verkiezingsnummer

Extra bijlage met vragen & antwoorden

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet