• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Een impuls van €187.500 voor zorgzame gemeenschappen

Tussen november 2021 en maart 2022 is er € 187.500 aan subsidie beschikbaar voor burgercollectieven die een waardevolle bijdrage leveren aan welzijn, inclusie, zorg en/of (samen)wonen in een dorp, buurt of wijk.
    
Geld direct naar de samenleving
Bewonerscollectieven zijn van onschatbare waarde voor een zorgzame samenleving. Ze zorgen bijvoorbeeld voor informele zorg, bestrijden eenzaamheid en bevorderen de sociale cohesie en leefbaarheid in een buurt. Bewoners daarvan weten namelijk het beste wat er nodig is. Ook hebben ze goede ideeën over hoe dit moet worden aangepakt. Wat vaak mist is de financiële ruimte om hun eigen organisatie te versterken. Dat kan met de Impuls Zorgzame Gemeenschappen.

NLZVE, MAEX en VWS werken samen voor meer sociale impact
Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), MAEX en het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om zorgzame gemeenschappen te versterken. NLZVE is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, zorg en wonen. MAEX helpt sociale impact maken, meten en managen op basis van de Social Handprint. Het ministerie van VWS stelt de subsidie beschikbaar in het kader van het programma Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligers.

Het bedrag van de Impuls Zorgzame Gemeenschappen zal in drie rondes van elk één week worden uitgegeven. De eerste ronde is van 2 t/m 9 november. Binnen een week na sluiting van de impuls staat - bij positieve beoordeling - het geld op de rekening van de aanvrager.

Donderdag 21 oktober: vragenuur voor geïnteresseerden
Bewonerscollectieven die graag een aanvraag willen doen, kunnen ter voorbereiding een digitale bijeenkomst bijwonen op donderdag 21 oktober van 15.00 tot 16.00 uur. Hierin lichten MAEX en Nederland Zorgt Voor Elkaar de aanvraagprocedure toe en is er volop ruimte om vragen te stellen. Aanmelden kan online via deze link.

Op de website van MAEX vind u meer informatie over de Impuls Zorgzame Gemeenschappen.

Bron: NL zorgt voor elkaar

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet