• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Doortrappen in Brabant

Samen zorgen dat Brabantse ouderen veilig kunnen 'doortrappen'.

Ouderen fietsen graag, het is een goede manier om in beweging te blijven en het biedt ontspanning. Oudere fietsers blijven langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. We zien dat het aantal ongevallen van ouderen met (elektrische) fietsen toeneemt.

Het landelijk programma Doortrappen heeft de ambitie ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen waardoor ze veiliger kunnen fietsen. Het lokale netwerk rondom ouderen in een gemeente helpt daarbij. Doortrappen reikt tools aan om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al komen.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaat Stichting Zet samen met Stichting Sportservice Noord-Brabant aan de slag om het programma 'Doortrappen' bij lokale overheden en organisaties op de agenda te krijgen. Zo wil de provincie de kans op fietsongevallen bij ouderen verkleinen en de gezondheid en de mobiliteit van deze doelgroep vergroten. Het programma sluit aan op de provinciale en gemeentelijke doelen op het gebied van verkeersveiligheid, fietsstimulering, sport en beweging, maatschappelijke participatie, positieve gezondheid en de inclusieve samenleving. 

Op 21 en 22 september a.s. vinden er vier online informatiesessies plaats over Doortrappen:

21 september | 09:30 - 10,30 uur | West-Brabant
- 21 september | 15.00 – 16.00 uur | Midden-Brabant 
- 22 september | 09.30 – 10.30 uur | Zuidoost-Brabant
- 22 september | 15.00 – 16.00 uur | Noordoost-Brabant 

Aanmelden kan via deze link.
Wilt u meer weten over Doortrappen? Bezoek dan de website van het landelijke programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet