• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Dag van de buurt

Op donderdag 28 januari 2021 wordt de eerste 'Dag van de Buurt' georganiseerd.

Een middag met een boeiend programma voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Als actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar. Iedereen is van harte welkom om deze middag online bij te wonen!

Waarom is het goed om weer aandacht voor de buurt te hebben?
Wat kunnen we leren van wijkaanpakken uit het verleden?
Welke voorbeelden en ideeën kunnen we van leren?
Wat hebben we nodig?

U kunt rekenen op een programma met verrassende sprekers, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers. U vult de middag bijvoorbeeld met een of twee workshops om zelf de diepte in te gaan, maar kan ook achterover leunen tijdens een talkshow. 

Via deze link kunt u zich alvast aanmelden om als eerste te horen wanneer u zich kunt registreren voor de sessies.

De Dag van de Buurt is een gezamenlijk initiatief van Ministerie BZK, Platform31, Movisie LPB en LSA. Hiervoor werken we samen in een programma aan een nieuwe aanpak ‘leefbaarheid en veiligheid’. De organisatie is in handen van LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners. Bron: https://www.dagvandebuurt.nl

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet