• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Brief van onze voorzitter, de heer Evert van Schoonhoven

Brief van onze voorzitter, de heer Evert van Schoonhoven

Geachte leden en relaties,

We leven in een bijzondere tijd nu.
Ons dagelijks leven staat volledig in het teken van het coronavirus. Iedereen probeert zo goed en zo kwaad als mogelijk het dagelijkse leven voort te zetten.
In de afgelopen weken heeft de regering uitzonderlijke maatregelen genomen. De wereld ziet er anders uit.

Velen van u zijn dagelijks bezig met activiteiten binnen de gemeenschap. Dat krijgt nu allemaal een ander accent of valt nu voor een groot deel stil. Zo hebben we ook onze Algemene Ledenvergadering van 7 mei tot nader bericht moeten uitstellen.
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant geeft geen eigen adviezen over tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Volg de landelijke richtlijn en neem bij twijfel contact op met de lokale overheid en/of GGD.

Gemeenschapshuizen blijven t/m 28 april gesloten
Online zien we dat binnen de dorpen van Noord-Brabant bijeenkomsten stopgezet en fysieke contactmomenten beperkt worden; juist ook om de ouderen en andere kwetsbare mensen te beschermen. Gemeenschapshuizen hebben hun deuren gesloten, in ieder geval t/m 28 april.
Alle vergunningsplichtige evenementen en samenkomsten, ook met minder dan 100 personen, zijn tot 1 juni verboden.
Hierdoor maken we ons wel zorgen over het voortbestaan van desbetreffende gemeenschapshuizen. De exploitatie komt onder grote druk te staan. Als de gemeenschapshuizen omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociale ontmoetingsplek, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Vooral deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting!

Regeling voor tegemoetkoming in de schade
De regeling voor de tegemoetkoming in de schade als gevolg van COVID-19 leidt tot ongelijke behandeling van maatschappelijke organisaties.

Dat blijkt uit de door RVO gepubliceerde SBI-codelijst. Organisaties met de op deze lijst genoemde code kunnen in aanmerking komen voor € 4.000 schadevergoeding als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk hier voor meer info.
Als men een SBI heeft die niet op de lijst staat, maar men wel van mening is dat men ook onder regeling behoort te vallen, kan men dit formulier indienen.

Dubbel getroffen
Buurt- en dorpshuizen vallen onder de para-commerciële horeca en vallen derhalve onder dezelfde richtlijnen als de reguliere horeca. Daarbij komt dat veel gemeenschapshuizen veel ouderen en andere kwetsbare bezoekers over de vloer krijgen. Daarom is extra alertheid dan ook vereist.

Ook lopen besturen van gemeenschapshuizen omzet mis én dienen ze wel de vaste kosten als huur en lonen door te betalen van (parttime) personeel. De regering heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) uitgevaardigd. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Noodfonds
Daarnaast is onze landelijke vertegenwoordiger, de LVKK, druk in overleg met het LSA, NLZVE en het MAEX om een landelijk Noodfonds op te zetten. Dit Noodfonds wil er zijn voor die initiatieven die nu tijdelijk stil liggen en daarmee inkomsten missen. Daarvoor is het wel nodig om een goede indruk te krijgen van waar de behoefte aan ondersteuning ligt. Kijk voor meer informatie ook op de pagina van MAEX.
Wij volgen de maatregelen die het kabinet nu uitwerkt op de voet. Dit doen wij samen met collega's van dorpsverenigingen in andere provincies. Maatregelen die relevant zijn voor onze leden, deze informatie zullen we verspreiden via website, mailings en sociale media.

Oranjefonds
Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. zij reserveren zelf 3,5 miljoen euro voor het hulpfonds om sociale initiatieven te ondersteunen. Daarnaast doen zij een beroep op collega-fondsen, bedrijven, diverse organisaties en particulieren om een bijdrage te doen. Zo kan er gemeenschappelijk alles aan gedaan worden om te voorkomen dat mensen er alleen voor staan. Nu en in de toekomst. Klik hier voor meer info.

Creativiteit zoekt zijn weg
We zien ook veel mooie initiatieven ontstaan, juist nu. Creativiteit zoekt zijn weg! Dit is een mooie kant van deze ongewone tijd. Hoe doen jullie dit in je eigen dorp, dorpshuis, zorgzaam netwerk, buurtinitiatief? Wat kan wel en wat kan niet?

Graag horen we over jullie acties en activiteiten. Jullie idee kan ook anderen helpen. Onze oproep is: maak bekend wat u doet! We denken daarbij niet alleen aan directe welzijns- en zorginitiatieven maar ook andere positieve acties in jullie gemeenschap.

Deel jullie info op sociale media en stuur ons een bericht via info@vkknoordbrabant.nl

Verzamelen, delen, leren
Jullie reacties, ideeën, initiatieven en ervaringen willen we graag ontvangen en verzamelen en samen kijken hoe we hier op termijn van kunnen leren: we komen hier zeker nog op terug.

Voor nu wil ik jullie sterkte wensen in deze ongewone tijd,

Namens het bestuur van de VKKNB
Evert van Schoonhoven, voorzitter

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet