• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Bijdrage VKKNB provinciale rondetafelgesprek thema Samenleving

Afgelopen vrijdag 6 november heeft onze voorzitter, Evert van Schoonhoven, een bijdrage geleverd aan het provinciale rondetafelgesprek over het thema Samenleving. Hieronder treft u zijn uitgesproken tekst aan.
Wilt u het volledige gesprek terugkijken dan kan dat via deze link (Toelichting VKKNB 59:06).


Geachte leden van Provinciale Staten,

Allereerst dank voor de uitnodiging.
Ik verwijs u kortheidshalve even naar 3 documenten.

  1. Het positiedocument “Alliantie Goed Leven Brabant 2030”

  2. Onze brief in de richting van het College van GS van 22 oktober jl. over de rol en financiële positie van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Deze brief is ook in afschrift naar uw fracties gestuurd.

  3. Het artikel “De kracht van de gemeenschap” dat 5 november jl. is verschenen in het Brabants Dagblad.

Deze documenten bevatten ieder op zich onze zienswijze op het thema van dit rondetafelgesprek.

In de mij toegestane tijd wil ik met name ingaan op onze brandbrief van 22 oktober jl.

Deze geeft in onze ogen de (mogelijke) consequenties aan van de voorgestelde koerswijziging om het programma samenleving horizontaal in te vullen.

Lees hier de volledige tekst

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet