• Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2020

De ALV van de VKKNB vindt plaats op dinsdag 6 oktober bij De Hof van Gilze (Steenakkerplein 2 te Gilze).
De ontvangst is vanaf 19:00 uur en de vergadering start om 19:30 uur.

Helaas had gastspreker Wim Daniëls een dubbele boeking deze avond. Hij spreekt tijdens de volgende ALV op 16 maart 2021. 
Wij hebben Pierre Bos, burgemeester van gemeente Boekel, bereid gevonden om op deze avond te komen vertellen over de initiatieven rondom het bouwen van Tiny Houses in de natuur van Noord-Brabant.

Hieronder het programma.
 
Agenda ALV 6 oktober 2020

 1. Opening en ontvangst

 2. Vaststellen notulen vorig jaar d.d. 29 oktober 2019

 3. Bestuur: Benoeming Dewi Wagelmans
  Herbenoeming: Ingeborg Verschuuren Willy Donkers en Eric Daandels
  Vacature per maart 2021

 4. Werkplan 2020 VKKNB

 5. Mondelinge terugkoppeling activiteiten 2019 VKKNB

 6. Financiële stand van zaken en begroting

 7. Presentatie energieneutraliteit Molenschot, door Frank Multem (voorzitter Dorpsbelang Molenschot)

 8. Presentatie enquête Ledentevredenheidsonderzoek en enquêteresultaten Wonen

 9. Rondvraag en sluiting

 10. Presentatie door Pierre Bos over Tiny Houses op het platteland van Noord-Brabant.

Aanmelden kan via deze link.

Uiteraard nemen wij de coronamaatregelen in acht.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet