Bestuur

 Voorzitter:
 Mevrouw mr. I.R.G.W. (Ingeborg)  Verschuuren
 M: 06 12 62 10 73
 E: Ingeborg Verschuuren

 Vicevoorzitter:
De heer A.M.C. (Bert) van Kesteren
 M: 06 30 15 19 54
 E: Bert van Kesteren

 Penningmeester:

Vacature


 Vicevoorzitter:
 De heer W.M.M. (Willy) Donkers
 M: 06 22 41 16 95
 E: Willy Donkers

 Secretaris:
 De heer H.A.W.M. (Eric) Daandels
 M: 06 20 57 57 60
 E: Eric Daandels

De heer zijn J.J.W.M. (Sjaak) Sperber
M: 06 55 34 63 77
E: sjaaksperber@gmail.com

De heer E. van Schoonhoven (Evert)
 M: (06) 53 87 25 80
 E: Evert Schoonhoven

 De heer T van Es (Theo), aspirant bestuurslid
 M: 06 42 56 05 63
 E: Theo van Es

 

Ambtelijk secretaris:

De heer  F.A. (Frans) van Blitterswijk en mevrouw W.L. (Wilma) Numans

Postbus 3078, 5003 DB Tilburg
Bezoekadres Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg.

T: (013) 583 99 93
F: (013) 583 99 83

E: fransvanblitterswijk@ContourdeTwern.nl

Ereleden/adviseurs

Ereleden


De heer Ton Schepens 
De heer Wim van Lith
De heer Harrie van der LooMevrouw Tiny Leenders-v/d Beuken
De heer Peter van de Griendt