Omwonenden nieuw Sint Jorispad zijn positief

Inwoners van Kruisland mogen hun visie geven op het project Cultuurproject Sint Jorispad, een groene strook naast de kerk. 

Het nieuwe Sint Jorispad krijgt een verbinding tussen de Langeweg en de Kerkwerf. Het huidige gebied is niet echt toegankelijk. Het nieuwe pad is ook belangrijk voor de naastgelegen kerk die tot de Sint Annaparochie in Steenbergen behoort. Aan de buitenzijde van de kerk is niet te zien wie de patroonheilige van de kerk is. Met de afbeelding die bij het Sint Jorispad komt te staan, wordt dat straks duidelijker. Ook kan het pad dienst doen als ommetje voor bewoners.

FinanciĆ«le steun
Het Cultuurproject Sint Jorispad is een initiatief van de Heilige Georgiuskerk en de dorpsraad van Kruisland. De gemeente Steenbergen en het Rabobank Coƶperatiefonds steunen het project financieel. Er wordt nog gezocht naar een derde partij.

Foto: Google maps