Geld voor IDOP projecten in Beers goed besteed

In 2010 heeft de dorpsraad van Beers samen met de inwoners een integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) opgesteld. Verschillende projecten zijn al gerealiseerd en anderen worden nog gerealiseerd.

Van de 28 projecten kregen er zeven een hoge prioriteit en vier werden er door de gemeente financieel gesteund. Het laatste project dat financieel ondersteund wordt is het verfraaien van het Burgemeester van de Braakplein door dit plein te voorzien van vierduizend nieuwe plantjes. Verschillende vrijwilligers zijn hiermee afgelopen week actief geweest.

Voorbeeld
De drie andere gefinancierde projecten zijn inmiddels gerealiseerd: de aanleg van een multifunctioneel sportveldje, het verfraaien van de dorpsentree en de aanleg van een strand bij de Kraaijenbergse plas. Volgens de initiatiefnemers en de wethouder is deze opknapbeurt van het plein een prachtig voorbeeld van wat een gemeenschap samen kan bereiken. Het plein is immers de woonomgeving van iedereen.