Dorpsraad wil fietsbrug over Zuid-Willemsvaart

Een nieuwe fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. Dat is wat de dorpsraad in Zijtaart wil bewerkstelligen.

Wanneer scholieren straks naar school gaan als de nieuwe ontsluitingsweg op industrieterrein Doornhoek er ligt, moeten ze deze drukke weg vol met vrachtverkeer oversteken. Na de herinrichting is volgens de dorpsraad geen veilige weg meer voor fietsers van en naar Veghel.

Over ontsluitingsweg en kanaal
Waar de dorpsraad voorheen een veilige fietsbrug wilde over de ontsluitingsweg, kiest zij nu voor het standpunt om een nieuwe fietsbrug aan te leggen over de ontsluitingsweg én het kanaal. Fietsers steken dan rechts van de Pastoor Clercxstraat het kanaal over en komen Veghel binnen via de wijk De Leest. Omdat zowel de provincie als de gemeente over het voorstel moeten beslissen, is het plan naar beide overheden gestuurd. De dorpsraad wil dat de gemeente al een voorlopig standpunt uitspreekt zodat ze weet of het plan op sympathie kan rekenen.