Dorpsraad Dinteloord positief over huisvesten arbeidsmigranten

Dorpsraad Dinteloord is positief over het huisvesten van 250 arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg. 

Naast het sportpark aan de Molenkreek wil uitzendbureau Flex Employment een woonwijk realiseren voor 250 arbeidsmigranten. Op de inloopavond in september lieten bewoners weten te vrezen voor overlast. Volgens de dorpsraad zijn dit onderbuikgevoelens die niet met feiten onderbouwd kunnen worden. De arbeidsmigranten werken in de tuinbouwkassen bij ADC Nieuw Prinsenland.

Goed voor economie en leefbaarheid
Het huisvesten van arbeidsmigranten is volgens de dorpsraad goed voor de economie, middenstand en verenigingen waardoor de leefbaarheid in Dinteloord verbetert. Wel vindt de dorpsraad dat er leefregels moeten komen voor arbeidsmigranten en dat ze taallessen moeten volgen. De wijk mag ook niet bestaan uit alleen mannen. De dorpsraad wil dat er een pluriformiteit komt aan gezinssamenstellingen waarbij ook de inwoners van Dinteloord initiatieven ondernemen om de arbeidsmigranten te betrekken bij de samenleving.